EU vill avreglera tågtrafik

Foto: Christian Gidlöf

EU-kommissionen vill avreglera tågmarknaden i Europa med Sverige som förebild för att vända järnvägens allt mer tynande tillvaro till tillväxt. Men transportkommissionär Siim Kallas har fått ge efter för påtryckningar från Tyskland och Frankrike. Han kräver inte längre att infrastruktur och tågtjänster måste delas upp i olika bolag, kallat ägarskapsåtskillnad (unbundling). "Europas järnvägar närmar sig en viktig korsning -- fortsatt nedgång på många marknader eller en omstrukturering för att uppmuntra innovation och bättre service", sade Siim Kallas vid en presskonferens då han presenterade järnvägspaketet. "Sverige är ett positivt exempel. Där finns ägarskapsåtskillnad och där har både passagerar- och godstrafiken ökat", sade Siim Kallas. Paketet består av tre delar. För det första måste alla EU-länder från december 2019 öppna sina inhemska järnvägsmarknader för konkurrens. Fram till 2035 ska detta innebära en vinst på minst 40 miljarder euro för medborgare och företag, enligt kommissionen. Hittills har bara Sverige och Storbritannien helt öppnat passagerartrafiken för konkurrens. I mindre utsträckning har det också skett i Tyskland, Österrike, Italien, Nederländerna och Tjeckien. Den andra delen i paketet är ägarskapsåtskillnaden. Ett fristående bolag (liknande svenska banverket) ska sköta spåranläggningar för att konkurrensen mellan tågoperatörerna ska bli rättvis. Liknande har skett inom energiområdet. Eftersom Tyskland och Frankrike kraftigt motsatte sig en fullständig separation föreslår kommissionen ett alternativ där länderna kan behålla ett vertikalt integrerat bolag med både infrastruktur och tågtjänster. Men då måste "kinesiska murar" byggas för att hindra korssubventionering. Det blir också förbjudet för samma personer att sitta i de båda företagens styrelser. Dessutom kan vertikalt integrerade järnvägsbolag stoppas från att konkurrera i andra EU-länder om kommissionen bedömer att några av garantier saknas för rättvis konkurrens. En tredje del i järnvägspaketet är att harmonisera tillståndsgivning och standarder för att underlätta för järnvägsbolag att operera inom hela EU. Kommissionen väntar sig att lagstiftningsprocessen i EU tar två och sedan behövs ytterligare två år för överföring i nationell lagstiftning. (Nyhetsbyrån Direkt)