”Bygg ut bangården på Stockholms Centralstation”

Foto: Jernhusen

Stockholms Centralstation utgör ett viktigt nav för Sveriges och Mälardalens tågtrafik. Till följd av den kraftiga befolkningsökningen kommer bangården på Centralstationen att ha kapacitetsbrist efter 2025. Detta trots att pendeltågen flyttas till nybyggda Citybanan 2017. Stockholms Handelskammare anser att det därför är dags att börja planera för en utbyggnad av Centralstationens bangård.  – Huvudstadsregionen växer med två fullsatta SL-bussar varje dag. Till 2040 väntas Stockholm växa med 900 000 nya invånare och övriga Mälardalsregionen med ytterligare 300 000. Det är bra att det nu genomförs påtagliga infrastrukturinvesteringar i Stockholm. Men för att Stockholm och övriga Mälardalen ska kunna öka tågkapaciteten efter 2025 måste Centralstationens bangård byggas ut, säger Stockholms Handelskammares infrastrukturexpert Anna Wersäll. – Annars finns risk att investeringar såsom Ostlänken inte kommer att ge full utdelning. Regeringen bör göra allt för att dagens och framtidens tåginvesteringar inte fastnar på Centralstationen, säger Anna Wersäll.