Statligt stöd till RZD

Foto: Boleslav1

Den ryska regeringen har meddelat att den kommer att ge upp till 39,3 miljarder rubel, motsvarande en miljard euro, i bidrag till det nationella järnvägsbolaget RZD.

Pengarna är en ersättning för förluster som uppstår på grund av statliga föreskrifter när det gäller taxor för passagerartransporter under 2013. Medlen har redan tilldelats och förväntas att betalas ut till RZD via den federala myndigheten för järnvägstransporter.

Av den totala summan är ungefär 25 miljarder rubel kompensation för förluster från taxor för förortstrafik, medan ytterligare 13.600 miljoner rubel är kompensation för transporter på långa avstånd. Resten gäller subventioneringen av taxor för transport av skolbarn.