Stopp i planeringen för Norrbotniabanan

Foto: Dan Wikner.

I städerna där Norrbotniabanan ska dras fram hämmas samhällsutvecklingen av den avstannade planeringen. Nu anser de berörda kommunerna att Regeringen måste ge Trafikverket i uppdrag att gå vidare med en järnvägsplan där järnvägens exakta läge är bestämt.– Den avstannade processen hämmar byggande både för privatpersoner, kommuner och för företag, berättar Magnus Wikman, etableringsansvarig vid Piteå kommuns tillväxtenhet. Alla järnvägsutredningar för Norrbotniabanan är sedan länge klara och den korridor inom vilken banan ska dras presenterades redan 2010 av Trafikverket. Då fick de berörda kommunerna något att rätta sig efter när det gällde samhällsplaneringen i väntan på regeringens klartecken om att gå vidare med den slutgiltiga planeringen i järnvägsplanen. Förväntningarna var att detta klartecken skulle komma under hösten 2012 i infrastrukturproposition.Men när det visade sig att det i den propositionen inte sades ett ord om Norrbotniabanan hördes djupa och berättigade suckar från kommunerna. Nu har deras tålamod tagit slut när det gäller den avstannade planeringen. En detaljprojektering skulle ge banans slutgiltiga placering.– Viktigast är att detaljprojektering genomförs när det gäller städerna efter banan, Skellefteå, Piteå och Luleå, säger Magnus Wikman.Speciellt i Piteå har det uppstått stora problem med de breda korridorerna. Här kommer Norrbotniabanan bland annat att passera rakt genom Öhns industriområde i Öjebyn, som ligger intill E4 och fem minuter från Piteå centrum. I Piteå har man hamnat i ett prekärt dödläge när det gäller den kommunala planeringen.– Ett dödläge som kan få allvarliga konsekvenser för utvecklingen i kommunen.Ett konkret exempel på problematiken är hur bygg- och entreprenadföretaget Hellström drabbades när de ville köpa mark på området för att bygga ett industrihus.– Det blev tvärstopp eftersom den aktuella marken ligger inom Norrbotniabanans korridor som där är cirka 750 meter bred.Inte heller var det möjligt för det finska företaget Lakkapää att få bygga en ny stor butik i det läge som de önskade på industriområdet.– Här är korridoren cirka 400 meter bred och av en etablering med ett tjugotal nya arbetstillfällen blev intet, i alla fall inte i dagsläget.När Trafikverket lagt ut sina korridorer för Norrbotniabanan har de använt både livrem och hängslen, flytväst och fallskärm. Och det finns naturligtvis ett skäl för detta. Till exempel kan en justering av järnvägens placering med 50 meter i sidled ge efterverkningar tre kilometer norr eller söder om justeringspunkten. Norr om Piteå är korridoren hela 3,5 kilometer. – Visst har vi förståelse för det, men nu måste det till en järnvägsplan så att samhällsplaneringen i kuststäderna i Norr- och Västerbotten kan fortsätta, avslutar Magnus Wikman.