Bombardier öppnar nya utvecklingscentrum

Bild: Bombardier

Bombardier ska under 2011 öppna en serie nya “Centres of Excellence” och även förbättra sina existerande innovationscentrum. Öppnandet av Bombardiers nya “Centres of Excellence” för utveckling av nästa generations elektriska transportlösning, Bombardier PrimoveCity, är det senaste steget i denna process.

Centret, som är förlagt till företagets produktionsanläggning i Mannheim, Tyskland, trimmar Bombardiers induktiva lösningar för att förse urbana transportsystem med olika typer av elektriska fordon, från spårvagnar och bussar till kommersiella fordon samt bilar. Centret, som öppnar under hösten 2011, kommer att stödja framtida samarbeten, projekt och möjligheter.

Primove-teknologin har redan framgångsrikt demonstrerats med en låggolvsspårvagn i Augsburg, Tyskland och med en buss på en 125 meter lång vägsträcka i Lommel, Belgien, där tester snart också påbörjas med en passagerarbil.

Öppnandet av utvecklingscentret i Mannheim följer på lanseringen av Bombardiers nya center för tågsignalssystem i juli 2011. I det centret, som ligger i Madrid, Spanien, arbetar fler än tvåhundra ingenjörer med signalprojekt för den europeiska och sydamerikanska marknaden. Bombardiers signalcenter arbetar redan på omfattande projekt för att förbättra säkerhet, kapacitet och tillförlitlighet, för att korta ned ”head way” mellan tåg samt för att reducera underhållningskostnader. Projekten inkluderar tågsäkerhets- och styrsystem för fyra linjer i Londons tunnelbana och Madrids tunnelbanelinjer 1 och 6

I Kanada bygger Bombardier ett nytt produktutvecklingscenter för att konsolidera sin expertis när det gäller att utforma och designa spårfordon för den nordamerikanska marknaden. Det nya centret i St-Bruno, Québec, planeras öppna våren 2012. Dess placering i Stormontreal möjliggör forskningssamarbeten med institutioner i regionen.

Bombardiers boggicenter i Siegen, Tyskland, kompletterades i år med ett nytt hjulcenter för att optimera logistikkedjan. Produktionen förväntas stiga från 1700 hjulpar under det första produktionsåret till 10 000 per år 2013.

Bombardiers center för ombordvarande elektronik i Crespin, Frankrike, utvecklar informations- och kommunikationsteknologier som används i produkter som de nya vagnarna i Delhis tunnelbana och i den nya ”Toronto Rocket”-tunnelbanan i Kanada.

Utvecklingen av Bombardier-lokomotiv sker på tre tillverkningsplatser: Kassel, Tyskland, Vado Ligure, Italien och ett utvecklingscenter för elektriska lokomotiv i Zurich, Schweiz. Bombardiers ”propulsion and controls centres” utvecklar system för hjälpkraft, styrsystem och elektronik. Dessa center finns i Västerås, Sverige, Mannheim, Tyskland, Zurich, Schweiz, och Hennigsdorf, Tyskland.