Bombardier får kontrakt i Lettland

Stockholmsbaserade Bombardier Rail Control Solutions har fått en order från de lettiska järnvägarna på ett signalsystem till Bolderaja-Zasulauks-linjen i Rigaområdet.

Kontraktsvärdet uppgår till motsvarande 13,6 miljoner euro varav Bombardiers andel utgör 5,3 miljoner euro.  

Utrustning av typen Interflo 200 används för fjärrtågslinjer med stor trafikvolym och höga krav på säkerhet och kan i ett senare skede uppgraderas till ERTMS-system (European Rail Traffic Management System).

Under det gångna året har Bombardier Rail Control Solutions slutlevererat projekt i bland annat Sverige (Ådalsbanan, Kiruna nya järnväg och BanaVäg i Väst), Ryssland (där Bombardiers joint venture under 2012 driftsatte en installation vid den tvåhundrade stationen) och Kina (tunnelbanelinje i Tianjin). En stororder värd motsvarande 71 miljoner euro erhölls i Malaysia avseende signalsystem för en ny pendeltågslinje i Kuala Lumpur.