RZD planerar att integrera i EU i sitt järnvägsnät

Foto: RZD

RZD planerar aktivt deltagande och en integration av passagerartrafiken mellan Ryssland och Europeiska unionen. Det säger chefen för RZD Vladimir Jakunin.

Enligt Jakunin är sådan integration redan på dagordningen. RZD har redan startat en tågförbindelse mellan Moskva, Warszawa, Berlin och Paris, en förbindelse som växlar från den bredare ryska spårvidden till den smalare europeiska.

Jakunin sade att skillnaden i spårvidd mellan järnvägen i Ryssland och EU för närvarande inte tillåter passagerartrafik non-stop.

Men RZD inte har uteslutit möjligheten att använda erfarenheterna från Spanien, som nyligen har utvecklat ett tåg som kan ändra spårvidden automatiskt och under gång. RZD kommer att noggrant följa detta projekt och se om det kan tillämpas i Ryssland.