Svåra passager väntar i projekt Hallandsås

I år påbörjas den sista svåra drivningsprocessen i Hallandsåstunneln. Foto: Hanna Armbäck
Formen som används för den platsgjutna betonginklädnaden i Hallandsåstunneln. Foto: Hanna Armbäck

Under hösten har TBM-borren Åsa fått vila en månad för underhållsarbeten, men nu är tunneldrivningen i Hallandsås åter i full gång.

- Cirka 11% av huvudtunnlarna återstår att borra, säger Ulf Angberg, Trafikverkets, kommunikationschef i projekt Hallandsås. 

Detta innebär att Åsa hittills har borrat 1 690  ringar, motsvarande 3 718 meter, i det västra tunnelröret. Därmed återstår 1 701 meter att borra fram till slutmålet. Genombrottet i Hallandsås beräknas till slutet av 2013, men under 2013 väntar också svåra passager att ta sig igenom.

- Även om tunneldrivningen gått mycket bra i det rör vi nu befinner oss, så återstår det utmaningar. Bland annat ska vi dels passera ett område som heter Lya, där berget är mycket dåligt, dels den nedfrysta Möllebackzonen. Så vi kan inte räkna med att vi kommer att kunna hålla samma hastighet framöver, säger Angberg.

Frysning i två steg

Frysningen i Möllebackzonen pågår alltjämt. Frysningen kommer att underlätta tunnelborrningen genom denna geologiskt komplicerade zon. Frysborrningen görs i riktning norr till söder och utförs på en cirka 200 meter lång sträcka. Frysningen sker även i två steg. Steg ett innebär att man borrar in långa horisontella rör i en cirkel runt den blivande tunneln. I dess rör cirkuleras en saltlösning som håller cirka -40 grader. När det området fryst ner så bygger man en mindre tunnel, en s.k. pilottunnel, inne i det frysta området som man sedan borrar nästa etapp i på samma sätt som den första etappen. Anledningen att man gör frysningen i två steg är för att det för komplicerat att borra ett så lång område i ett steg.

När område sedan är fryst kommer tunnelborrmaskinen från andra hållet och borrar sig igenom det frysta området. För att inte skada maskinen är rören gjorda i glasfiber.

- Metoden att frysa berg har använts länge men det unika här är att man borrar så långa horisontella hål, vilket är komplicerat.

Tvärtunnlar I Hallandsåsprojektet ingår också 19 stycken, cirka 20 meter långa, tvärtunnlar. Tvärtunnlarna används både till att inrymma järnvägsutrustning samt till räddning och utrymning vid en eventuell olycka i tunnlarna.

- Arbetet med tvärtunnlarna pågår för fullt och ingen är helt klar än, men ett flertal tunnlar har sprängts ut. När tunnlarna är utsprängda gjuts en cirkulär tunnel inuti området och till sist kommer brand- och röksäkra dörrar att monteras De sista tvärtunnlarna kommer inte vara klara förrän en bit in i 2014.

Mellanpåslaget

Mellanpåslaget i Hallandsås är en 900 meter lång arbetstunnel som byggdes under 90-talet för att kunna komma åt tunnlarna och få flera fronter att bygga tunnel från. Efter återstarten så visades sig att Mellanpåslaget var mycket bra att ha eftersom det är den enda plats där man kunnat komma åt och underhålla maskinen på.

- Mellanpåslaget har endast varit en temporär lösning och man håller nu på att fylla igen det efter att tunnelborrmaskinen passerat för sista gången, därefter kommer arbetsområdet på ytan att återställas.

Rälsläggning 2015

Tågtrafiken genom Hallandsåstunneln skall enligt planerna sätta i gång i slutet av år 2015 och därmed borde det vara hög tid att tänka på nästa stora etapp i detta projekt.

- De första arbetena med installationer kommer att inledas runt årsskiftet 13/14 men rälsläggning kommer inte att genomföras förrän under 2015. Det är en stor mängd utrustning som ska monteras. Bland annat ska 3500 armaturer monteras, cirka 46 mil kabel ska lägga ut och en stor mängd kameror för övervakning ska monteras.

Nya stationer

Förutom tunnlarna har även projektet fått i uppdrag att bygga nya pågatågsstationer i Förslöv och i Barkåkra vid Ängelholms flygplats. Även en ny station i Båstad kommer att uppföras och ligga i östra Båstad.

- En hel del av stationsanläggningen är redan byggd med det kommer att göras ytterligare arbeten för att rusta upp den innan den tas i bruk 2015, avslutar Ulf Angberg.