Färre förseningar och effektivare järnväg

Fr v Rune Lindberg Transportstyrelsen och JVTC:s ordförande, Per-Olof Larsson Kråik, Trafikverket och adjungerad professor LTU, Uday Kumar, professor LTU och föreståndare för JVTC, Veronica Jägare bitr. verksamhetsledare JVTC. Foto: Leif Nyberg

Luleå tekniska universitet och Järnvägstekniskt center (JVTC), som hör till universitetet, kommer under de närmaste 4 åren att genomföra forskning för bättre järnvägstrafik.

Järnvägsbranschen med Trafikverket, EU, LKAB med flera satsar under fyra år totalt cirka 100 miljoner kronor på forskning vid LTU som ska ge högre kapacitet och robustare järnvägar.

– För Sveriges kunskapsbehov och innovationsbehov betyder det att Luleå tekniska universitet har varit helt rätt ute med sin forskningsansökan och dess inriktning, säger Uday Kumar, professor i drift och underhåll vid LTU och föreståndare för JVTC.

LTU:s och JVTC:s initiativ ligger med andra ord i linje med regeringens inriktning att satsa på forskning för bättre underhåll och trimning av järnvägssystemet. Den samverkansmodell som universitetets kompetenscenter JVTC tillämpar, med branschen i fokus, har visat sig ge bra resultat av satsade pengar.

– Forskningssatsningen ger Sverige möjlighet att genom kunskap stärka infrastrukturen med minskade förseningar och att bättre kunna utnyttja anläggningarna, vilket är grunden för stärkt konkurrenskraft i Sverige, säger Per-Olof Larsson Kråik, Trafikverket, tillika adjungerad professor vid Luleå tekniska universitet. 

Förutom forskningen i JVTC utbildas även specialister i drift och underhåll vid LTU och får efter avslutade studier jobb hos företag som efterfrågar sådan kompetens. En av aktörerna i JVTC är gruvbolaget LKAB som satsar pengar i järnvägsforskningen och ser stor nytta av den, inte minst inför den expansion som väntas inom branschen.

– Nu när vi står inför nästa utmaning att höja kapaciteten på Malmbanan från 28 till 37 miljoner ton och i framtiden kanske uppemot 50 miljoner ton, behöver vi stöd av de parter som finns här och då är det naturligt att vi vänder oss till Luleå tekniska universitet, säger Thomas Nordmark, som är utvecklingsansvarig för Malmtrafiken inom LKAB.

Med senaste årens flaskhalsar på järnvägen, inte minst vintertid, har Trafikverket behov av att komma på lösningar så att robustheten i järnvägssystemet blir bättre och får högre kapacitet. De lösningarna hittas inom ramen för samarbetet mellan bransch och forskare i JVTC. Redan nu driver JVTC forskning som är direkt inriktad mot kapacitetsproblemen i storstäderna.

– Kunskapen som tas fram nu och i fortsättningen leder till att Trafikverket, LKAB, och alla aktörer kan förutse vad som behöver göras innan det går sönder, t ex så att bromssystem inte sätts ur funktion pga. isbildning. Avisning är ju ett stort problem i hela Sverige och inte minst i de norra delarna av landet, säger Rune Lindberg, Transportstyrelsen och JVTC:s ordförande.

Beräkningar visar att JVTC:s samverkansmodell ger stor utdelning på de pengar som satsas från olika medverkande aktörer. Det handlar om 5 gånger tillbaka i form av kunskap och innovationer och där JVTC medverkar i EU projekt växlas varje forskningskrona upp 50-60 gånger i form av ny kunskap. Inom JVTC samverkar idag Trafikverket, ÅF, WSP, Vectura, ALSTOM, LKAB, Tyréns, Vossloh, Norut, Duroc, Etteplan Jernbaneverket och Euromaint. Flera företag står på kö för att få vara med, till exempel SJ.