Canarail utvecklar sin internationella verksamhet

Foto: Sajor

Det kanadensiska järnvägskonsultföretaget Canarail har nyligen undertecknat ett exklusivt avtal om samarbete med järnvägsteknik- och konsultföretaget A. de G. Ingenieria från Colombia. För Cararail är partnerskapet en unik möjlighet att utöka sitt tjänsteutbud i Colombia.

Colombia har nyligen startat en omfattande utveckling av vägar, hamnar och järnvägsinfrastruktur för att stödja bland annat gruvindustrin - en viktig tillväxtfaktor för landet.

– De planerade investeringarna för att gynna den colombianska gruvindustrin utgör en attraktiv affärsmöjlighet för Canarails kunnande. För att nå framgång på denna nya marknad, vi var tvungna att förlita oss på en lokal partner som delar våra värderingar. Detta avtal med A. de G. Ingenieria är ytterligare ett steg i rätt riktning, förklarar Mr Valero på Canarail.

Många järnvägsprojekt kommer att slutföras inom de närmaste åren efter det att regeringen har antagit ett nytt regelverk som främjar utvecklingen av privata initiativ för finansieringen av olika järnvägsprojekt. Denna åtgärd är en del av den colombianska statens avsikt att investera 21 miljarder dollar över tio år i utvecklingen av landets järnvägsinfrastruktur.