Passagerartrafiken i Ryssland ökar

Foto: RZD

Passagerartrafiken  i Ryssland 2012 ökade med 6,4 procent jämfört med 2011 till nästan till 1 060 miljarder människor, enligt vice ordförande i "Russian Railways", Mikhail Akulov.

– Vi har hållit vårt löfte och har transporterat mer än en miljard passagerare i år. Våra resultat är förknippade med högre kvalitet för passagerare och en ökning av kundfokus när det gäller persontransporter, säger Mikhail Akulov.

Samtidigt har volymen för persontrafiken i år ökat med 3,3 procent jämfört med 2011 och uppgick till 144 400 miljoner passagerarkilometer, varav  förortstrafiken ökat med 7,6 procent medan långlinjerna med 2,1 procent.