Förlikning mellan Tåg i Bergslagen och SJ

Foto: Tåg i Bergslagen

Det regionala trafikbolaget Tåg i Bergslagen och SJ har haft en tvist med anledning av ett avtal avseende tågtrafiken i Bergslagsregionen för perioden 2001-2009. Efter ett mångårigt processande vid domstol har parterna nu träffat en förlikning.

Förlikningen innebär att SJ ska betala 150 miljoner kronor till Tåg i Bergslagen.

Genom förlikningen har Tåg i Bergslagen och SJ inga ytterligare krav mot varandra.