Förhandlare för tunnelbaneutbyggnad utsedda

HG Wessberg, Catharina Elmsäter-Svärd och Catharina Håkansson Boman. Foto: Andia Ghafouri

Infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd har förordnat HG Wessberg, ledamoten av Europeiska revisionsrätten, som förhandlingsperson till uppdraget om utbyggnad av tunnelbanan och ökad bostadsbebyggelse i Stockholms län och Catharina Håkansson Boman, kommunikations- och organisationskonsult, som biträdande förhandlingsperson.

Förhandlingen ska ske med berörda kommuner i Stockholms län samt med Stockholms läns landsting. Förhandlingspersonerna ska säkerställa ett snabbt genomförande av tunnelbaneutbyggnaden och ökad bostadsbebyggelse samt största möjliga samhällsekonomiska nytta. I uppdraget ingår att lämna förslag på finansiering genom höjda och bredare intäkter från trängselskatt eller olika former av medfinansiering.

– Vi vill bidra till en snabbare utbyggnad av tunnelbanan och att den snabbt ska ge maximal effekt på sysselsättning och bostadsbyggande. 2011 skapades cirka 25 000 nya jobb och 24 000 nya företag i Stockholm. För att Sverige ska kunna fortsätta att utvecklas och växa krävs att Stockholmsregionen har tillgång till en fungerande infrastruktur och en bostadsmarknad som är dimensionerad efter framtidens behov, säger Catharina Elmsäter-Svärd.

Slutlig redovisning av förhandlingen ska ske senast den 31 december 2014.