EU-kommissionen välkomnar öppnandet av Haparandabanan

Karta: Trafikverket

Det var 2011 som EU-kommissionen lade ett förslag på ett sammanhållet järnvägsnät för EU. Botniska korridoren med sin gränsövergång i Haparanda/Torneå blir viktig då det är den enda landförbindelsen som Sverige har med annat EU-land. Ett positivt besked i Ministerrådet kommer också att ange hur snart stomnätet skall vara genomfört.

EU förväntar sig ett fullständigt genomförande av hela korridoren senast 2030, inklusive den sista länken Norrbotniabanan.

Haparandabanan sträcker sig mellan Boden och Haparanda och är en internationellt viktig länk som möjliggör ökade transportflöden på järnväg. Trafikverket har rustat upp järnvägen mellan Boden och Kalix, 119 kilometer och byggt ny järnväg mellan Kalix och Haparanda på - 42 kilometer. Hela sträckan är elektrifierad.

Utbyggnaden i korridoren förstärker godstransporterna, men bidrar också till att klara kompetensförsörjningen. Att kunna pendla mellan kuststäderna för att vidga arbetsmarknaden och nå universiteten blir mycket viktigt för näringslivet.