S vill satsa på urban tillväxt

Foto: Christer Wiik

Socialdemokraterna föreslår i sin budgetmotion satsningar på tre miljarder kronor 2012 och fem miljarder 2013, riktade mot urban tillväxt.

Där ingår bland annat investeringar för ökad kapacitet i järnvägsnätet, skattestimulans för byggande av studentlägenheter och kostnader för statliga lånegarantier för grön upprustning av miljonprogramsfastigheterna.Socialdemokraternas ekonomisk-politiske talesperson Tommy Waidelich beskriver satsningarna på urban tillväxt som en "hörnsten" i partiets kommande budgetmotion.-Det gäller att göra något åt flaskhalsarna, säger han.

I Stockholm vill S satsa 1,75 miljarder kronor ur statskassan för att delfinansiera en utbyggnad av tunnelbanan. I Öresundsregionen vill partiet se en ny fast Öresundsförbindelse. Waidelich räknar dock med att framtida resenärer är villiga att betala för en ny bro eller tunnel, så att staten bara behöver avsätta en miljard under åren 2012-2015 för planering och projektering. I den summan ingår också projektering av höghastighetsbana mellan Stockholm och Linköping, samt mellan Göteborg och Borås. Den trafikpolitiske talespersonen Anders Ygeman tycker det är hög tid att Sverige satsar på snabbtåg.-Japan fick sin första höghastighetsbana 1966, tre år innan färg-tv kom till Sverige, säger han.

S säger ja till regeringens miljardsatsningar på underhåll av järnväg och väg, men vill dessutom ge trafikverket 11,5 miljarder 2012-2015 för att bygga ut järnvägskapaciteten. Waidelich menar att det inte räcker med att bara satsa på underhåll för att avhjälpa tågproblemen.

(TT)