Ny vice vd för Railcare

Daniel Öholm. Foto: Railcare

Daniel Öholm, har utsetts till vice vd för Railcare Group AB och tillträdde tjänsten den 1 januari 2013. Öholm har under sin tid på Railcare, arbetat med projekt och marknads- frågor inom samtliga av Railcare Groups olika bolag.

Tjänsten som vice vd är ny inom bolaget och tillsätts utifrån de behov och den strategi som bolaget ser utvecklingen leda till. Öholms arbete och delaktighet i organisatoriska och större affärer under 2011-12 har varit betydande för bolaget. Daniel Öholm är utbildad byggnadsingenjör och har lång erfarenhet inom olika chefsbefattningar, både inom NCC och senast ifrån 10 år inom ledande befattningar på Banverket.