Minskat antal dödade på väg

Foto: Yvonne Palm Lundström

296 personer omkom på väg under 2012 vilket är den näst lägsta siffran sedan 1940-talet. Antalet omkomna på järnväg ökade däremot under 2012. Detsamma gäller för privat- och sportflyget som ser en ökning. Antal omkomna i fritidsbåtsolyckor minskade. Det visar preliminära siffror från Transportstyrelsen.

Det är mycket säkert att åka tåg – ingen person omkom som passagerare under 2012. Däremot omkommer flera utanför tågen, dels i plankorsningar, dels påkörningar av personer som befinner sig på spåren. En stor del av dessa är självmord.

Enligt preliminära uppgifter inkomna till Transportstyrelsen bedöms 100 personer ha omkommit i järnvägsolyckor under 2012. Det är en ökning jämfört med år 2011 (82) men lägre än 2010 (111).

– Det är olyckligt att antalet dödade i järnvägstrafiken ökade under 2012. Det som är det stora bekymret är olyckorna som beror på spåröverträdelser och plankorsningsolyckor. Men trots det ser vi ändå att det fortfarande är mycket säkert att åka tåg och att antalet omkomna vid arbete i spåret hålls på en låg nivå, säger Staffan Widlert, generaldirektör på Transportstyrelsen.

Trots att 296 personer omkom i den svenska vägtrafiken år 2012 är det den näst lägsta nivån sedan andra världskriget. År 2010 omkom 266 personer och 2011 omkom 319 personer.

– Sveriges arbete inom vägtrafiksäkerhet har varit oerhört framgångsrikt och är idag ett föredöme för andra länder. Även om det är fler som omkommit i vägtrafiken i år jämfört med 2010 är den långsiktiga trenden att dödsolyckorna minskar. Det är ett långt och systematiskt arbete av många aktörer som leder framåt, säger Staffan Widlert.

En bidragande faktor till förbättringen av trafiksäkerheten under senare år på väg är sänkta hastigheter. Kommunernas arbete med att förbättra trafikmiljön i tätorterna och den positiva utvecklingen av fordonssäkerheten har gett goda resultat.