Amtrak planerar förvärva nya höghastighetståg

Foto: SignalPAD

För att bättre kunna möta en stark efterfrågan och ett växande kollektivresande på den nordöstra järnvägskorridoren, NEC, i USA har Amtrak långt framskridna planer på att förvärva nya nästagenerationens-tåg och kommer sannolikt att köpa 40 nya höghastighetståg som kommer att läggas till den befintliga flottan av Acela Express-tåg.

I början av 2013 kommer Amtrak att in information för att formellt starta processen med att ersätta de nuvarande 20 Acela Express-tågen samt komplettera med ytterligare tågsätt för att utöka antalet sittplatser och skapa mer frekvent trafik på NEC.

Att sätta in nya höghastighetståg är det bästa alternativet för att skapa fler sittplatser, tillåta högre hastigheter och maximera kundkomforten samtidigt som man förbättrar tillförlitlighet och minskar driftskostnaderna. Det säger vd och koncernchef Joe Boardman.

Han förklarar att den tidigare planen, att lägga till 40 tåg med nyare teknik för att ersätta de äldre Acela-tågen, var en tillfällig lösning som innebar tekniska utmaningar och som visade sig vara ineffektiv och otillräcklig för att hantera de nya prognoserna för passageraretillväxt.

Boardman gjorde tillkännagivandet inför en kongresskommitté där han menade att Amtrak under de senaste två åren lagt fram ett antal viktiga förslag för att hantera tillväxt- och utvecklingsbehoven för den nordöstra järnvägskorridoren.

Förslagen redovisas i Amtraks "Vision 2012 Update Report”. Första steget är ”NEC Upgrade Program” för att få linjen i gott skick och lägga till ytterligare kapacitet för att möjliggöra tillväxt och förbättringar för befintlig linjetrafik, för pendeltåg och frakttjänster.

Bland projekten finns ett program för att bygga ut spårkapacitet, tunnlar samt en ny station i hjärtat av Manhattan, allt för att stödja tillväxten av Amtraks pendeltågstrafik.