Nytt finansieringsavtal för utvecklingen av av Crossrail-stationer

Foto: Crossrail

Londons Transportstyrelse har godkänt ett bidrag på 30 miljoner brittiska pund för utveckling av Crossrail-stationen. Bidraget är ett viktigt steg för projektets genomförande och för ytterligare diskussioner med lokala myndigheter och utvecklare, med syftet att säkra den sista delen av finansieringen.

Crossrail-rutten är färdigställd men Crossrail avkrävs att utföra förbättringsarbeten runt om varje station längs sträckan. För att maximera de långsiktiga fördelarna med projektet har Crossrail mer ambitiösa planer av vad som krävs för projektets omedelbara behov.

Dessa utökade planer innebär förbättringar långt utöver de omedelbara behoven kring stationsområdena. Nu vill man höja ambitionsnivån för att skapa levande nya områden för pendlare, boende och besökare att ta del av. Crossrail leder utvecklingsarbetet gemensamt med lokala myndigheter och övriga intressenter.

I den nyligen genomförda undersökningen ”Crossrail Property Impact Study” noterades att Crossrail kan komma att vara en katalysator för en vidare utveckling av många platser längs den nya järnvägen. Flera intressenter, som Securities, Grosvenor och Derwent London, har alla betonat vikten av offentliga ibvesteringar för att stödja dessa planer. Crossrails idéer för den offentliga sfären är avgörande för att genomföra en mer vittgående förnyelse.

Kostnaderna för projekten i regionen på 90 miljoner brittiska pund redan säkrade genom Crossrails budget på 28 miljoner och nu med med ytterligare 30 miljoner från Londons Transportstyrelse. Med medlen som Crossrail och Londons Transportstyrelse ställer till förfogande tas ytterligare ett steg närmare utvecklingen av nya stationer i centrala London och i Docklands. Men även på befintliga stationer på resten av sträckan, såsom Abbey Wood, Ealing Broadway, Hayes & Harlington, Ilford och Romford.

Enligt projektplanerna innebär utvecklingsprogrammet följande:

• Att 92 000 kvadratmeter offentligt utrymme skapas utanför de nya Crossrail-stationer i centrala London, motsvarande en yta av 13 fotbollsplaner.

• Bredare trottoarer, nya gågator och hastighetsdämpande åtgärder för trafiken  utanför stationerna.

• Bättre transportvägar, inklusive bättre förbindelser med bussar, taxi, cykelparkering och vandringsleder, och bättre skyltnings och vägvisningssystem.

• Förbättrade allmänna utrymmen som integreras med lokalgator och byggnader, stimulering av framtida utveckling och förnyelse kring Crossrais stationer.

• Att nya träd planteras med nya sittgrupper och mötesplatser i utemiljön.