Coalspur och CN överens om centrala begrepp försörjningskedjan

Foto: Coalspur

Coalspur och CN, Canadian National, har enats om ett innovativt sjuårigt affärsavtal som ska ligga till grund för en gemensam försörjningskedja för kolprojektet Vista. Vid full produktion av tolv miljoner ton kol per år kommer avtalet med CN göra det möjligt för Coalspur att uppnå besparingar i totala logistikkostnader från Vista enligt en genomförbarhetsstudie som släpptes i januari 2012.

– För oss är nyckelbegrepp i avtalet med CN är en viktig milstolpe som ger visshet kring våra logistikkostnader och som bekräftar de starka affärsrelationer som vi bygger med CN, säger Coalspurs vd och koncernchef Gill Winckler

– De överenskomna villkoren följer omfattningen av Vistas verksamheten och kommer att minska våra beräknade leveranskostnader med cirka 20 miljoner kanadensiska dollar  per år, under de första fem åren av produktionen. Det visar Vistas genomförbarhetsstudie.

– Vistas kostnadsriskprofil har nu minskat kraftigt då vi har låst cirka 50 procent av våra beräknade utgifter. Coalspur beräknar nu de sammanlagda kostnaderna till cirka 0,57 kanadensiska dollar per ton under de första fem åren och under 0,60 kanadensiska dollar per ton under de första tio åren av produktionen, vilket kommer att säkerställa att vi kan klara den cykliska karaktären på kolmarknaderna .

I en kommentar till överenskommelsen med Coalspur, säger Jean-Jacques Ruest, CN Vice verkställande direktör och Chief Marketing Officer:

– CN är glada över att ha nått denna överenskommelse med Coalspur, en överenskommelse som visar vägen för Vista-projektet. Vår omfattande strategi för att hantera försörjningskedjan av kol från Vistas gruvor till västkustens terminaler, ger insyn i processen och förbättrar logistik och kundservice. Vi förväntar oss Coalspur också kommer att gynnas av denna övergripande syn när produktion påbörjas under 2015.

Viktiga villkor som avtalats omfattar priser, terminer och upptrappning av prisnivåer för de första fem åren av produktionen, med början 2015. Så som de flesta västliga kanadensiska kolproducenterna, planerar CN på att leverera utrustning för att frakta Coalspurs kol till hamnar vid havet. Den slutgiltiga avtal förväntas genomföras under första kvartalet 2013.