Svenska järnvägar bland de effektivaste i Europa

Foto: Kasper Dudzik

Schweiz, Frankrike, Tyskland, Sverige och Österrike rankas som länder med de mest effektiva järnvägssystemen i Europa. Finlands järnvägsnät är den sjätte mest effektiva, avslöjar Boston Consulting Groups Performance Index, RPI, 2012. Enligt indexet leder Finlands grupp två företag följt av Storbritannien, Nederländerna och Tjeckien.

Enligt BSG, mäter sin RPI tre viktiga komponenter av prestanda i järnvägstarfiken: intensiteten i trafiken, tjänstens kvalitet och säkerhet. Varje lands utveckling är viktat utifrån dessa kriterier.

Indexet finner att Finland har en mycket god rating för utnyttjandegraden, samt goda betyg för kvalitet och säkerhet. BSG noterar också att Finland har en lägre kostnadsnivå och därför lyckas få ett bra värde av ekonomiskt utbyte på investeringen, vilket framgår av landets höga prestanda betyg.