Moskva begär statligt stöd för utbyggnad av sin tunnelbana

Foto: Antares610

De styrande i Moskva har uppmanat landets regering att bidra med upp till 6 miljarder dollar för fortsatt utbyggnad av stadens tunnelbana.

Enligt beräkningar av Marat Khusnullin, vice borgmästare i Moskva, uppskattas bristen på investeringar för närvarande till 6 miljarder dollar för utveckling av Moskvas tunnelbana fram till 2020.

Enligt Khusnullin är totala kostnaden för programmet 30 miljarder dollar, varav 5 miljarder dollar har tilldelats i år.

Utvecklingsprogrammet för Moskvas tunnelbana, som antogs under våren i år, är planlagt fram till 2020. Det handlar om att bygga 150 kilometer spår och 70 nya tunnelbanestationer. Enligt de preliminära planerna skulle genomförandet av projektet fullt ut finansieras via Moskvas egen budget, men på grund av ett underskott i år, beslutade staden att be om statligt stöd.

Ryska analytiker tror att regeringen kommer att ge de nödvändiga medlen för projektet med hänsyn till dess federala status. Och detta trots att den federala myndigheten har slutat samfinansiering av projekt som innebär konstruktion av tunnelbanor.