Tyska järnvägarna transporterar allt mindre gods

Foto: DB AG

Järnvägsföretag i Tyskland transporterade 273 100 tusen ton gods under de första nio månaderna av innevarande år.

Tysklands federala statistiska byyrå Destatis rapporterade att volymen av godstransporter på järnväg har sjunkit med 10,1 miljoner ton, eller 3,5 procent under denna period, jämfört med samma period 2011.