EU skjuter upp genomförandet av Rail Baltica

Foto: sxc.hu

EU planerar att skjuta upp Rail Baltica-projektet till 2023, enligt James Pond, officiell företrädare för Europeiska kommissionen.

Enligt Pond, finns projektet inte med i den kommande budgetplanen. Han tillägger att förberedelserna inför genomförandet av projektet kommer att fortsätta fram till 2020, medan färdigställandet är planerat till 2023.

Enligt preliminära beräkningar kommer investeringen i Rail Baltica ligga i intervallet 2,5 till 4 miljarder Euro. Enligt EU:s transportkommissionär Henrik Khololo kommer upp till 75 procent medlen för genomförandet att komma från EU.

Rail Baltica är ett av de prioriterade projekten i Europeiska unionen. Projektet är tänkt att knyta samman Finland, de baltiska staterna och Polen och även förbättra kommunikationerna mellan Central- och Östeuropa och Tyskland.