Allt fler järnvägsbolag beslutar att elektrifiera sina linjer

Foto: Spsmiler

Europa bidrar till tillväxten av elektrifiering av järnvägarna. Men denna globala dynamik begränsas av minskade investeringar i Kina. Den globala marknadsvolymen för elektrifiering av järnvägarna uppgår cirka 6,5 miljarder Euro för närvarande, en siffra kommer att växa med 3,4 procent per år fram till 2016. Detta trots budgetenkrisen i euroområdet och minskande järnvägsinvesteringar. Det visar en ny studie från SCI Verkehr GmbH, ett internationellt managementkonsultföretag specialiserat på järnvägsteknik.

Marknadstillväxten kommer huvudsakligen från de många nya tunnelbaneprojekt som pågår samt elektrifiering av befintliga diesellinjer. Ett antal länder, som har haft låga investeringar i järnvägselektrifiering under de senaste decennierna, har också tagit beslut om elektrifiering. Detta inkluderar några av OSS-länderna, till exempel Kazakstan, de skandinaviska länderna och Kanada.

Järnvägselektrifieringen kräver kontaktledningar och stolpar samt strömförsörjningsutrustning. Utveckling och uppgradering av elutrustning utgör mer än 60 procent av den totala marknaden. Underhåll och förnyelse av elektrifierad järnväg och urbana transportnät bidrar med nästan 40 procent av marknadsvolymen.