Ny höghastighetslinje mellan Lyon och Turin godkänd

Foto: Alptransit

Frankrikes president Francois Hollande och Italiens premiärminister Mario Monti har godkänt konstruktionen av en ny snabbtågsförbindelse mellan Lyon i Frankrike och Turin i Italien. Det gemensamma projektet omfattar en transalpin järnvägslinje och att bygga en tunnel genom Alperna, 57 kilometer lång.

Den totala kostnaden för projektet är mer än 25 miljarder Euro. Den nya rutten kommer att utformas för både person- och godstrafik. Resan mellan städerna kommer att klaras på fyra timmar mot nuvarande sju. Dessutom kommer driftsättningen av den nya järnvägslinjen att minska godstrafiken mellan länderna med minst en miljon lastbilstransporter.

Det nya projektet har redan orsakat protester. Enligt motståndarna kommer järnvägen inte bara skapa irreparabla skador på naturen utan också bli för dyrt och orsaka onödigt slöseri med budgetmedel mitt under den pågående ekonomiska och finansiella krisen.

Regeringarna i båda länderna insisterar dock på projektets genomförande, och bekräftar sin avsikt att underteckna avtalet. Principöverenskommelsen om projektet gjordes så långt tillbaka som 1991. Projektet beräknas vara klart under 2028-29.