SJ i behov av lokförare

Foto: Petey21

Mitt i floden av varsel och uppsägningar finns ett yrke med stora framtidsmöjligheter. Lokförare. SJ meddelar att man kommer att behöva väl över hundra lokförare de närmaste åren.

– Vi behöver hundratals nya förare de närmaste åren. Vi vill anställa både kvinnor och män, säger Dan Olofsson, chef för lokförarna på SJ.

Tågmarknaden i Sverige växer när allt fler vill åka tåg. Behovet av nyutbildade lokförare är större än på många år. I Stockholm riskerar det inom något år att bli lokförarbrist om inte fler stockholmare utbildar sig.

– SJ kommer att rekrytera 150 lokförare de kommande tre åren. Utöver det så behöver även våra dotterbolag Norrlandståg, Götalandståg och Stockholmståg nyanställa så behovet av utbildade lokförare är stort, säger Dan Olofsson.

Den ökande konkurrensen på de svenska järnvägsspåren innebär också en allt större arbetsmarknad för tågpersonal och konkurrensen om utbildade förare hårdnar.

Under de kommande tre åren är behovet av nya SJ-förare störst i Stockholm och Solna. Nya förare ska också rekryteras till Västerås, Linköping, Eskilstuna, Hallsberg, Karlstad, Gävle, Östersund, Umeå och Luleå. Under 2013 söker SJ förare för stationering i flera delar av landet.