Järnvägstrafiken i Katzenbergtunneln öppnad

Foto: German Transport Ministry

Utbyggnaden av nya tyska järnvägslinjen, Rheintalbahn, mellan Karlsruhe och Basel gör ytterligare framsteg. Den exakt 9 385 meter långa Katzenbergtunneln är en av de mest avancerade järnvägstunnlarna i Europa och det största enskilda byggnadsverket längs förlängningen av den nya linjen från Karlsruhe till Basel. Järnvägen, Karlsruhe-Basel, är Europas mest trafikerade godstrafikled.

– Nu när Katzenbergtunneln är färdig har vi nått en annan viktig milstolpe i utvecklingen av trafiken i Rhendalen. Tåg kan nu köras i 250 kilometer i timmen istället för 70 kilometer i timmen. Nu går de mycket snabbare, medan för folk som bor längst järnvägen blir det betydligt tystare när godstågen i framtiden går genom tunneln i stället för genom byarna. Tunneln är ett stort bidrag till minskat buller, säger Peter Ramsauer.

Tunneln består av två parallella, enkelspåriga tunnelrör, anslutna till varandra i intervall av cirka 500 meter via gallerier med integrerade rum för den tekniska driften. Vid den högsta punkten finns ett 65 meter högt ventilationsschakt, ett för varje tunnelrör, med en inre diameter av 6 meter.

De två tunnelrören drevs med en tunnelborrmaskin. Det invändiga fodret åstadkoms av segment av armerad betong, med en inre diameter av 9,60 meter och med en tjocklek av 60 centimeter. De tvärgående passagerna och ventilationsschakten byggdes med konventionella metoder med ett platsgjutet inre skal.