Järnväg mellan Kaunisvaara och Svappavaara utreds

Foto: Trafikverket

Trafikutskottet har beslutat att skyndsamt utreda en järnvägsförbindelse mellan Kaunisvaara och Svappavaara. Trafikutskottet enades även om att hela järnvägens organisation ska utredas. Underhållet av järnvägen kan komma att förändras. – Det fungerar inte i dag. Vi har Europas mest missnöjda tågresenärer, säger Anders Ygeman (S), utskottets ordförande, till Norrländska Socialdemokraten.

När Kaunisvaaras järnmalmsgruva är fullt utbyggd kommer den att vara en av Europas största gruvor. - Sverige är ett exportberoende land med långa avstånd. För att skapa möjligheter till transporter som är klimatsmarta måste vi få en överflyttning från väg till järnväg. Därför satsar vi mer pengar än något annat parti på järnvägen fram till 2025, säger Siv Holma, trafikpolitiskt talesperson (V), i ett pressmeddelande.