Klartecken för pendeltåg Stockholm - Uppsala

Foto: Christer Wiik

Nu har landstinget beslutat om biljetter, priser inklusive tillägg för av- och påstigande vid Arlanda C samt biljettregler för resor mellan Stockholms och Uppsala län. Därmed kan SL och UL börja trafikera den nya pendeltågslinjen mellan Älvsjö och Uppsala C. 

Den 9 december 2012 startar pendeltågstrafiken mellan Älvsjö och Uppsala via Arlanda. Den nya trafiken är möjlig genom ett samarbete mellan SL och Upplands Lokaltrafik, UL, och ska skapa bättre kommunikationer mellan Uppsala och Storstockholm. Syftet är enligt landstinget att binda samman flera viktiga regionala nav för bättre arbets- och studiependling samt skapa förutsättningar för fler bostäder och kommersiell verksamhet. Satsningen syftar också till minskad påverkan på miljön, då fler resenärer förväntas välja bort bilen.