Pesa utvecklar lok med två motorer

Foto: Pesa

Den polska tågtillverkaren Pesa har utvecklat ett lokomotiv med två motorer, en elektrisk och den andra är en dieselmotor.

Operatörer som kör godstransporter känner väl till de problem som uppstår vid transport varor till hamnar eller omlastningsplatser som saknar eldrift.

Det vanliga sättet att hantera problemet är att köra in tåget på ett sidospår. Där tar ett diesellok över och kommer rangerar vagnar till mottagningsställen i hamn eller till lageranläggningar.

Tills nyligen har det inte funnits något lok som kunde hantera bristen på dragkapacitet vid ankomsten till destinationen. Detta är vad Maraton system, som utvecklas av Pesa, har tänkt att ändra på. Namnet på loket är en referens till den historiska maratonmyten. Det system som har tillämpats i det nya loket är baserad på en lösning med en extra dieselmotor monterat på ett elektriskt lokomotiv.