Brett transportperspektiv på Nordic Rail

Mellan 4-6 oktober hamnar den nordiska järnvägsindustrin i fokus i samband med arrangemanget Nordic Rail som äger rum på Elmia, Jönköping. På bilden Raumebanan i Norge. Foto: Leif J. Olestad

Den 4-6 oktober är det dags för den nionde upplagan av Elmia Nordic Rail, Nordeuropas största arrangemang inom tåg- och järnvägsindustrin. Parallellt genomförs även mässan Future Transport, vilken tar ett helhetsgrepp om transportsektorn.

Nordic Rail arrangerades första gången 1995. Sedan dess har mässan växt rejält och är idag Nordens ledande mötesplats för järnvägsbranschen. Alla som arbetar med järnvägsfrågor i någon form är här. Här träffas beslutsfattare från företag och myndigheter, här möts säljare och inköpare av både tjänster och produkter och här strålar experter, samhällsplanerare och banhållare samman. Mässan tar traditionsenligt plats i Elmia i Jönköping, en stad som är strategiskt belägen i Sverige och har goda kommunikationer för tillresande både inom Sverige och från utlandet.

Bred bransch med internationella förtecken

År 2009 hade Nordic Rail cirka 4 200 besökare och cirka 250 utställare.

- Cirka 40 procent av utställarna var utländska, vilket gör att mässan har en internationell prägel, säger Jörgen Nyström, projektledare på Elmia, som också vill understryka att Nordic Rail är mycket mer än en tåg- och järnvägsmässa.

- Det är en bred bransch där alla transportslag medverkar. Intermodalitet löper som en röd tråd genom arrangemanget. Det vill säga, alla transportslag samverkar i en integrerad kedja, där varje transportslag fyller sin funktion, säger Nyström.

Trafikverk bekräftar trend

Det är en trend som också bekräftas i och med det relativt nybildade Trafikverket som har en helhetssyn på trafiklösningarna. Även Finland har följt Sveriges exempel och har etablerat en  motsvarande myndighet som har detta övergripande perspektiv

Även systermässan till Nordic Rail, Future Transport, har detta fokus.  

- Future Transport har ett övergripande perspektiv på transportfrågor i allmänhet, säger Nyström.

Åtta nyckelseminarier

Även konferensdelen på Nordic Rail har ett brett fokus på transportfrågorna. I år har man valt att lyfta fram åtta viktiga frågor i nyckelseminarier. Gemensamt för dem är att man ser över hela transportsystemet, där alla delar är viktiga för att skapa väl fungerande person- och godstransporter. Några av dess nyckelseminarier är:

* Höghastighet så in i Norden

Detta seminarium belyser höghastighetsbanor ur såväl ett internationellt som nordiskt perspektiv. Bland föreläsarna återfinns bl.a. Tom Stillesby från norska Jernbaneverket, som på uppdrag av den norska regeringen utreder förutsättningarna för höghastighetsjärnväg i Norge.

Bo-Lennart Nelldal, från Järnvägsgruppen på KTH, redogör för hur höghastighetsbanor påverkar kapaciteten i järnvägsnätet och vilka alternativ som finns på kort och lång sikt

 

* Framtidstrender – logistik och samhällsutveckling

Godstransporter och kombitransporter har ökat liksom antalet kombiterminaler.

Finns det för många? Kommer kraven på terminaler kommer att öka?

Rubriken Framtidstrender avslöjar att syftet är att blicka framåt. Här ges att chans att lyssna på inlägg om synen på utveckling från myndigheter och näringsliv i både Sverige och globalt. Det handlar om framtidens kombiterminaler, men också hur man kan arbeta med säkrare lastbilparkeringar. Sista delen av seminariet är tänkt som en paneldebatt om framtidens transporter med representanter från olika intressen.

 

* Forskning och framtid

Att transporter står högt på den politiska agendan betyder också att det händer mycket inom FoU på området. Under nyckelseminariet Forskning och framtid ges en historisk tillbakablick och sedan en resa mot framtiden. Kanske får vi en tjuvkik in i framtidens tåg?

 

* Passenger safety and security

Att skydda passagerare och anläggningar är av största vikt för all järnvägstrafik och allmänna kommunikationsmedel. Förutom de förödande konsekvenser som vi vet alltför väl kan uppstå vid bristfällig säkerhet, förseningar, inställda tåg samt den allmänna uppfattningen att järnvägen och kollektivtrafiken är osäker, har konsekvenserna även en negativ inverkan på lönsamheten. Säkerhetsfrågor blir allt viktigare för alla trafikutövare. I detta allt mer utmanande ekonomiska klimatet, hur fortsätter vi att leverera en säker, trygg och effektiv trafik, och hur övertygar vi allmänheten om att järnvägen förblir säker?

 

 

Läs mer om Nordic Rail: www.elmia.se/sv/nordicrail