Kazakstan bygger 2 500 kilometer ny järnväg

Foto: sxc.hu

Kazakstan planerar att bygga 2500 kilometer ny järnväg till och med 2015, allt enligt Askar Mamin, chef för det nationella järnvägsbolaget "Kazakstan Temir Joly".

De nya linjerna beräknas expandera den kazakiska järnvägspotentialen inom transitering av transporter och optimera den internationella transportkorridoren i öst-väst och nord-syd.

För närvarande är den totala längden av kazakiska järnvägarna mer än 15 000 mil. Landets järnvägssystem är anslutet till grannländerna på 15 ställen.

De kazakiska järnvägarna transporterar 68 procent av allt gods och över 57 procent av passagerartrafiken i landet.