Tågfrakt först genom ny växel på Eskilstuna Kombiterminal

Tågfrakts "premiärtåg" mellan Eskilstuna-Göteborg. Foto: Tommy Spångberg

Fredag 16 november var det premiär för första tågsättet genom den nya växeln från Eskilstuna Kombiterminal till Svealandsbanan. Det var Tågfrakt som körde en av sina dagliga turer till Göteborg. – Nu kan vi svänga in direkt från linjen och det sparar en timme för oss åt varje håll, säger Tågfrakts vd Peter Ström, i en kommentar. Han ser stora fördelar med en terminal som har två växlar in/ut på Svealandsbanan.

Tågfrakt trafikerar Eskilstuna Kombiterminal måndag till fredag med en godspendel mellan Göteborg - Eskilstuna. Den nya växeln innebär att Tågfrakt får en effektivare produktion där företaget vinner 2 timmar varje dag.

Samtidigt innebär den nya växeln också att persontransporterna på Svealandsbanan kan fungera mer ostört genom att godstågen kan köra in direkt till terminalen oavsett om de kommer från Göteborg eller Stockholm.