Alstom tar kontrakt med São Paulos tunnelbana

São Paulos tunnelbana

Alstom, valdes av São Paulo Metro, att som en del av ett konsortium leverera infrastrukturen till den andra etappen av den nya tunnelbanelinjen med nummer 4. Kontraktet är värt runt 40 miljoner Euro.

En ny cirka 13 kilometer lång tunnelbanelinje, med 11 stationer, kommer att transportera ungefär en miljon passagerare dagligen. Alstom är ansvarig för mer än 70 procent av den infrastruktur kontraktet gäller.

Det handlar om leverans av kraft, VoIP-telefonsystem, liksom TV- och högtalarsystemet på stationerna, hjälpsystem för branddetektering, belysning, ventilation och bangårdar med mera.

– Efter ett framgångsrikt samarbete under den första fasen av projektet med att leverera system och utrustning, är Alstom glada att tilldelas fas två i avtalet med Sao Paulo Metro, säger Marco Contin, vd för Alstom Transport i Brasilien.