Polska regeringen vill tillåta att järnvägsföretag går i konkurs

Foto: LastV8

Den polska regeringen överväger att anta ändringar i den nationella lagstiftningen så att järnvägsföretag på obestånd kan försättas i konkurs, något som för närvarande är förbjudet enligt lag. Ett sådant förslag är nödvändigt för att uppfylla EU:s krav på likställighet mellan företag i Europa.

Samtidigt, enligt inofficiella uppgifter, är den främsta orsaken till de planerade förändringarna en önskan att bli av med olönsamma företag och bana väg för kommersialisering och privatisering av de nationella järnvägarna.

Regeringen har redan gjort försök att anta ett liknande lagförslag för två år sedan, men på grund av hot om strejker organiserade av nationella fackförbund bordlades frågan. Återgången till de tidigare planerna har redan väckt oro från fackföreningarna, som anser detta kommer att föröda de polska järnvägarna.

Det är inte i första hand konkurshotet som skrämmer de polska fackföreningarna, utan en dold agenda för förändringar som skulle förbättra den finansiella situationen för transportföretag. Polska analytiker tror att den nya lagen kommer att ha en negativ inverkan på landets största järnvägsföretag Przewozy Regionalne.

Polska järnvägsföretag har under första halvåret i år har ökat antal passagerare med nästan 5 procent - till 137.600 tusen människor. Przewozy Regionalne kontrollerar mer än 40 procent av den polska marknaden för järnvägstransporter.