InnoTrans - Himmelriket för trainspottern

Tåg berör. Att InnoTrans är mer än mässa för enkom järnvägsbranschen bevisades under allmänhetens dag, då såväl unga som gamla k

Mässan InnoTrans skulle mycket väl kunna uppgraderas till en ny nivå. Högmässa borde vara rätta ordet. Här får nämligen all världens tågfantaster närmast något religiöst i blicken, när de i gemenskap med 120 000 världsmedborgare vallfärdar till Messe Berlin för att enas kring sitt älskade rälsbundna färdmedel.

”Se men inte röra” är ett motto som gäller på alltför många utställararrangemang. Inte här! På InnoTrans gäller så gott som fri tillgång till tågens såväl utsida som insida, vilket får till följd att vissa företeelser närmast liknar industrispionage i dagsljus, som till exempel när man ser ”ingenjörstrupperna” krypa ner i underreden, gräva sig in i motorer och luta sig över hjulaxlar för att fingranska tekniken med sina tränade ögon.

Även barndomens lokförardrömmar kan här besannas, dels via de riktiga förarhytterna som tågtillverkarna generöst erbjuder besökarna att provsitta, dels via de moderna lokförarsimulatorerna som också finns uppställda lite varstans. De sistnämnda blir allt mer verklighetstrogna både rent visuellt och ur förartekniskt hänseende och håller nu lika skarp klass som flygets simulatorsystem som länge har haft hög professionell status.

Med ovan nämnda kan detta arrangemang, åtminstone för den oinvigde, kanske bara ses som en intern angelägenhet för de riktigt initierade - ”tågnördarna” eller ”trainspottarna” som den svengelska termen ibland lyder.

Men ingenting kan vara mer fel. För det första tar InnoTrans ett gigantiskt helhetsgrepp om järnvägsbranschen. Här inryms verkligen allt som har den minsta anknytning till denna globala storindustri – alltifrån toaletternas design i vagnarna till hur man bäst bygger tunnlar. För det andra så visade allmänheten ett stort intresse av att besöka mässan, vilket bevisar att tåg berör fler än de i branschen verksamma, inte i sig märkligt, de flesta har ju en relation till spårbunden trafik i sitt vardagsliv.

Men det viktigaste får inte heller glömmas: InnoTrans är även en unik samlingsplats för världens transportpolitiker och dess tjänstemän. Här får de tillsammans med den allomfattande järnvägsbranschen ypperliga möjligheter att vidareutveckla ett transportslag som hjälper miljarder människor och tonvis med gods att förflytta sig på ett snabbt, energieffektivt och miljövänligt sätt.