RZD antar investeringsprogram för 2013

Foto: RZD

Ett investeringsprogram för 2013 kommer att behandlas av styrelsen i ryska järnvägsmonopolet RZD. Enligt källor nära företaget, uppgår värdet på programmet till 411 miljarder rubel, 13,7 miljarder dollar.

Enligt planerna skall en del av medlen för investeringsprogrammet komma från försäljning av aktier i RZD:s dotterbolag, samt via statliga medel.

Investeringarna förväntas huvudsakligen bestå av projekt, som har en återbetalningstid på 10 till 15 år, bland vilka ett är rekonstruktionen av MGA-Gatchina-Weimar-Ivangorod-järnvägen, och ett annat att bygga en järnvägsförbindelse till hamnarna i södra delen av Finska viken.

I planerna finns också en möjlighet skjuta på verkställigheten av ett antal stora projekt som har lång återbetalningstid.

De huvudsakliga finansieringskällorna för programmet kommer att vara kapitalbasen i RZD, intäkterna från försäljningen av dotterbolagen samt lån. Bolaget har beslutat att öka kvoten mellan nettoskulden och ebitda. Detta kan ske i slutet av 2013, men enligt företaget kommer det att vara avgörande när det gäller skuldförvaltningen.

Sammantaget, enligt den ekonomiska planen 2013, räknar den Ryska Järnvägen med en nettovinst på 1,1 miljarder rubel, jämfört med 5 300 miljoner för år 2012. Den totala intäkten beräknas växa till 1 480 miljarder rubel, jämfört med 1 360 miljarder för 2012.