Strukton ansluter mätpunkter åt Nederländska Järnvägen

Foto: Strukton

Chefen för ProRail, den Nederländska Järnvägen, har givitt Strukton Systems en order för att ansluta 487 mätpunkter till POSS övervakningssystem. Strukton Systems kommer att starta på installationen så snart som möjligt, eftersom alla anslutningarna måste vara på plats redan i början av 2013. Sammanlagt mer än 1 850 övervakningspunkter i det holländska järnvägsnätet kommer att utrustas med detta övervakningssystem när ordern är levererad.

Strukton Systems har utvecklat POSS-systemet under tio års tid. Systemet möjliggör effektivare underhåll, eftersom det ger upp-to-date information om de objekt som kontrolleras. Mätningarna kan vara av olika slag, till exempel vagnräknare, axelräknare eller spårlutningar. Järnvägsföretag över hela världen, från Sverige till Australien, använder POSS att öka tillgängligheten på spåren och för att säkerställa ett effektivare underhåll. POSS är det mest använda övervakningssystemet i världen.

Det POSS övervakar är tillståndet av järnvägstrafiken på distans. Olika sensorer kan anslutas till systemet. Detta möjliggör POSS att utföra mätningar av till exempel hjulkvalitet och POSS spelar in allt som avviker från normen vilket betyder att systemet identifierar avvikelser innan de leder till funktionsstörningar.

Om en avvikelse upptäcks skickas en rapport till användaren via GPRS eller Ethernet. Rapporten når slutanvändaren i form av ett e-post- eller textmeddelande. Dessutom kan brukare av systemet använda sin egen IT-utrustning för att kontrollera i vilket skick deras matriel är, via en anpassad webbplats.

Systemet är idealiskt för eftermontering då användaren kan komplettera med sensorer och dataloggar. Man kan hyra Internet-teknik - POSS Cloud  - och använda sina egna bärbara datorer, smartphones eller Ipads för att övervaka aktuella tillstånd.