EVR Cargo bryter upp från Estniska Järnvägarna

Foto: Vongodric

Den estniska regeringen har lagt fram ett förslag på en särskild fraktenhet, EVR Cargo, som ska skiljas ut från den statligt ägda estniska järnvägen. Enligt förslaget ska Estniska Järnvägarna behålla sin verksamhet i ett självständigt statligt bolag.

Parallellt med detta beslut utsågs Ahti Asmann till ny ordförande i bolaget. Ahti Asmann menar att de estniska järnvägarna kommer att prioritera tre områden under de kommande åren: att slutföra återuppbyggnaden av järnvägsinfrastrukturen i landet med hjälp av EU:s strukturfonder, att säkerställa en hög och hållbar kvalitet de tjänster EVR erbjuder, samt att förbereda för Rail Baltic-projektet.

Rail Baltic är ett av de prioriterade projekten i EU:s transeuropeiska transportnät. Projektet är tänkt att knyta samman Finland, de baltiska staterna och Polen samt att förbättra länken mellan Central- och Östeuropa och Tyskland.

I dessa planer ingår en direkt järnvägsförbindelse från Tallinn till Warszawa via Riga och Kaunas i Litauen. Linjen kommer att sträcka sig till Kaliningrad Oblast i Ryssland och Hrodno i Vitryssland där två historiska järnvägar mellan Polen och Litauen är etablerade sedan länge.