Moskvas tunnelbana moderniseras

Foto: Metro Moskva

Moskvas tunnelbana kommer att byggas ut kraftigt under de kommande 10 åren, enligt Sergei Sobyanin, borgmästare i Moskva.

Enligt Sergei Sobyanin har Moskvas lokalstyre inlett ett program för utveckling av stadens tunnelbana fram till 2020. Programmet omfattar byggandet av 150 km nya tunnelbanelinjer.

Samtidigt, enligt Ivan Besedin, chef för Moskvas tunnelbana, finns det planer på att modernisera hela vagnparken fram till 2020. Men detta projekt kommer att genomföras successivt, vilket innebär att i inledningsskedet kommer 2 650 nya vagnar att rustas upp.

Samtidigt har man inga planer på en någon betydande ökning av biljettpriser i Moskvas tunnelbana under de kommande månaderna, utan en ökning kommer att motsvara något mer än inflationen.