Ny transalpin godstågslinje mellan Kiel och Verona

Foto: Kombiverkehr

Det tyska logistikföretaget Kombiverkehr redovisar allt bättre resultat av trafiken i Brennerlinjen. Två tredjedelar av alla tåg var i tid trots vissa störningar på grund av det linjearbete som pågått.

Mellan april och oktober 2012 var trafiken på Innsbruck-Brenner delen av Brennerjärnvägen begränsad på grund av behovet av att genomföra stora förändringar och modernisering på linjen.

Efter de förbättringar och byggnadsarbeten som utförts har man uppnått en stabil infrastruktur och färre förseningar. Kombiverkehr har också startat en ny direkt transalpin linje mellan Kiel och Verona.

– Vi kan nu konstatera att infrastrukturen på Brennerförbindelsen är mer stabil, vilket innebär färre förseningar orsakade av reducerad hastighet på vissa sektioner.

– Vi har dragit omedelbar nytta av detta genom att lansera en ny direktförbindelse mellan Östersjönhamnen i Kiel med Verona i norra Italien, säger Armin Riedl, chef för Kombiverkehr.