Savage och BNSF i samarbete om oljetransporter i North Dakota

Foto: Sean Lamb

Savages terminal nära Trenton förser oljeindustrin med en insamlingspunkt, en hub, för den råolja som kommer via lastbil från oljefälten. Utgående leverans av råolja betjänas av ett dubbelspår som samtidigt kan serva två 118 vagnars tågset.

– Vi insåg behovet av transporttjänster för råolja i Williston Basin och svarade med att bygga vår Trenton-terminal, säger Nathan Savage, senior vice president, för affärsutveckling för Savage.

 –Terminalen lägger till kapacitet med tågtransport till områdets befintliga pipeline-nät för att maximera valet av transportmöjligheter för raffinaderierna. Vi är glada att kunna ge ett alternativ som möter ett kritiskt behov inom oljeindustrin.

Terminalen ombesörjer omlastning råolja från lastbil till järnväg sedan december 2011. Nu när terminalen är färdigställd finns kapacitet att hantera lastning och lossning 24 timmar per dygn. The Savage Bakken Petroleum Services Hub är betjänad av BNSF, vilket möjliggör flexibilitet att leverera råolja till östkusten, västkusten och marknader på the Gulf Coast.

– Järnväg är en mer flexibel, långsiktig och ekonomiskt försvarbert alternativ att skicka råolja till marknader i hela öst- och västkusten, till Mexikanska golfen samt längs Mississippifloden, säger Dave Garin, Vice President, BNSF Group.

 – Vi ser fram emot att fortsätta arbeta med Savage och andra producenter för att utöka järnvägstransporterna för olja och samtidigt bidra till att skapa fler arbetstillfällen och minska vårt beroende av utländsk produktionen.

Placeringen och utformningen av terminalen är sådan att framtida expansion av tågkapacitet och järnvägslinjer planeras av Savage.  Trentonterminalen kommer att växa för att klara en fortsatt expansion av Williston Basin och det ökande behovet av oljeutvinningsmaterial samt att ta emot och hantera råolja.