Peab bygger svängbro med dubbelspår

Foto: Peab

Nästa vecka släpps trafiken på över Sveriges första svängbara bro för dubbelspårig järnväg. Bron är en av fyra som Peab byggt i centrala Motala och en del av Trafikverkets satsning på klimatsmarta transporter och ökad kapacitet i järnvägsnätet.

Den öppningsbara järnvägsbron över Göta Kanal är Sveriges första svängbro för dubbelspårig järnväg. Moment för moment har den 163 ton tunga och 35 meter långa bron monterats och förberetts för att hantera såväl godståg som persontåg. Med hjälp av avancerad hydraulik roterar bron 88 grader på 80 sekunder och ställer sig parallellt med Göta Kanal när fritidsbåtstrafiken ska passera. Under högsäsong kan bron komma att öppnas upp till 20 gånger per dygn. Berg, lera och inte minst strömt vatten har försvårat grundläggningen av de järnvägsbroar som Peab byggt i centrala Motala. Byggnationen har pågått sedan 2007 och är en del av godskorridoren från norra till södra Sverige och vidare ut i Europa. Testkörning av bron avslutas den här veckan och den första tågtrafiken släpps på nästa vecka.