Coop Logistik sluter tågavtal med TX Logistik

Foto: Sebastian Terfloth

TX Logistik blir Coop Logistiks nya leverantör av tågtransporter. Avtalet som företagen slutit är tvåårigt och innebär att TX Logistik utför alla tågtransporter med dagligvaror mellan Coop Logistiks terminal i Bro och Rännarbanan Helsingborg.

Coop Logistik har sedan 2009 använt tåg som en del i transportlösningen för att förse Coops 750 butiker med dagligvaror. Coop Logistik använder kombitrafik där tåget kör ända in till kombiterminalen i Bro, belägen intill Bro terminal. Där lyfts lastade trailers på tåget för vidare transport av dagligvarorna söderöver till Helsingborg. Cooptåget går sedan åter till Bro terminal lastat med nya dagligvaror.

TX Logistik använder lok med hög dragkapacitet för transporterna av Coops dagligvaror, vilket gör att Cooptåget inte längre kommer att drabbas av exempelvis lövhalka. Detta har varit ett återkommande problem där följden blivit försenade transporter av dagligvaror till butikerna och ökade kostnader. Coop Logistik har även lagt en större del av intransporterna på tåget i takt med att tillförlitligheten ökat varför den ökade kapaciteten betyder mycket.

Genom att använda tåg har Coop Logistik minskat användandet av lastbilar och därmed också koldioxidutsläppen för en stor del av transporterna mellan södra Sverige och Bro med 6 700 ton/år, en förbättring mot det förra upplägget med 200 ton/år.