Järnvägsövergång byggs utan hjälp av kran

Foto: Layhers

England anses vara järnvägens moderland. Det var inte bara uppfinnaren och ingenjören Richard Trevithick som var först med att använda ångmaskinen i trafik. Brittiskt järnvägsnät är också tack vare sträckan Liverpool-Manchester, världens äldsta. Och nu är järnvägsnätet är delvis i behov av upprustning.

För att tillfälligt ersätta en Victoriansk gångbro i gjutjärn som skulle renoveras på järnvägsstationen St Denys i Southampton, byggdes en 31 meter lång tillfällig bro av Allround Brosystem

Bron klarade dessutom utan problem de belastningar från gångtrafiken och de relativt höga vindlasterna som uppstod på grund av förbipasserande tåg och stationens kustnära läge. Att bron kläddes in med ett säkerhetssystem var den slutliga finishen. På så sätt förhindrades effektivt föremål att falla ner på järnvägsspåren och dessutom gav den tillfälliga bron ett attraktivt utseende.