Spårvagn som kan köras strömlöst

Foto: Stadler

Transportföretaget TPG i Genève har testat sin första Supercap-spårvagn, levererat av schweiziska tågtillverkaren Stadler Rail, i sitt järnvägsnät.

Stadlers nya spårvagn är utrustat med ett energibesparingssystem som tillåter bromsenergin att lagras under normal drift, för att senare kunna återanvändas.

I speciella fall, vid till exempel strömavbrott eller fel på kontaktledningen eller strömavtagaren kan vagnen köras strömlöst. Enligt Stadler kan den lagrade energin göra att spårvagnen kan förflytta sig 400 meter utan nätspänning i en nödsituation, vilket kan ökas till över en kilometer om man kör ekonomiskt.

Sedan december 2011 har de första spårvagnarna, av en serie på totalt 32, gått i regelbunden trafik för TPG. Den ena vagnen är försedd med en superkondensator, ett energibesparingssystem som är en prototyp för att lagra bromsenergi i kondensatorer som är monterade på taket.

TPG och Stadler, i samarbete med ABB, testar Supercap-prototypen i passagerartrafik och jämför energiförbrukning med den som återvinner bromsenergin och släpper tillbaka el kontaktledningen. Om testerna utfaller positivt kan de andra 31-serien fordon förses med supercap-moduler.