Interlink terminaloperatör för Helsingborgs kombiterminal

Foto: Jernhusen

Jernhusens godsterminal i Helsingborg blir kombiterminal den 15 oktober när terminalen tas i drift för trailer- och containertrafik på järnväg. Interlink blir terminaloperatör.

När kombiterminalen öppnar finns det kapacitet för 30 000 enheter per år. Från 2014 ökas kapaciteten då terminalen får tillgång till totalt 2 400 meter hanteringsspår. Helsingborg är en viktig logistiknod för bland annat livsmedelsbranschen.

Interlink blir terminaloperatör på Helsingborgs kombiterminal och kommer också att hantera driften av den intilliggande godsterminalen i framtiden. 

– Vi är mycket glada för att kunna komma ingång med trafiken på Helsingborgs kombiterminal. Terminalen kommer att trafikeras av flera tåg upp till sex dagar i veckan, så beläggningen är i princip full, säger Christian Hallberg, vd för Interlink Logistik AB.