Järnvägsunderhållet blir kvar hos nuvarande entreprenörer

Foto: Wiki Media

Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna tycker inte att det svenska järnvägssystemet fungerar bra. Att järnvägen är dåligt underhållen och sliten beror enligt dem till stor del på att underhållet av järnvägen är skilt från Trafikverket, och sköts av företag som upphandlas av Trafikverket.

Nu står det dock klart att regeringen kommer att besluta om en skrivelse till riksdagen där man står fast vid att den nuvarande organisationen är den bästa. Infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd (M) menar att en omorganisation nu skulle leda till att man tappar tempo och till stora extrakostnader för att förtidsinlösa kontrakt med underleverantörerna. De senare bedömer hon till cirka två miljarder kronor.

– Det vore fel att återreglera eller att låta Trafikverket sköta drift och underhåll i egen regi. Vi vill vidareutveckla det som vi har idag. En breddad bransch där Trafikverket är ytterst ansvarigt och kan ge olika entreprenörer olika uppdrag, är till nytta för underhållet, sade hon vid en pressträff på tisdagen.

Till TT säger Elmsäter-Svärd också att den nuvarande organisationen behöver några år till på sig för att fungera optimalt, enligt infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd.