Ryska statsbanornas effektivitet fortsätter att minska

Foto: RZD

Effektiviteten i de ryska monopol järnvägarna, OAO RZD, minskar stadigt. Det återspeglas i allt långsammare transporttider. Orsaken är ökningen av den totala vagnparken. Enligt källor nära RZD, ligger förlusterna för det första halåret i år på 4 miljarder rubel eller 120 000 000 miljoner us dollar.Enligt RZD, var den genomsnittliga transportsträcken under första halvåreet 228 km per dag, vilket är med 37 km lägre jämfört med samma period 2011. Samtidigt översteg omsättningen i år 2007 års nivån endast 7,4 procent. Samtidigt, enligt RZD,  ökar tillväxttakten i vagnparken tre gånger snabbare än ökningen av transportvolymerna.På grund av förseningar har antalet stämningar till RZD under de senaste åren ökat markant, vilket tvingat företaget  frånsäga sig ansvaret för förseningar av lastleveranser. Dessutom har RZD planer på att ta betalt för stillastående tågset och vidta andra åtgärder för att överlåta ansvar och kostnader på lastägare och operatörer. För att förbättra effektiviteten i driften har RZD tagit tillbaka transportkapacitet som som tidigare skötts av dotterbolaget The Second Freight Company.Trots dessa åtgärder, menar ryska analytiker att bolaget fortsätter att driva sin verksamhet mycket ineffektivt.Företrädare för RZD avböjt att kommentera kritiken men räknar med att öka effektiviteten genom att öka den totala lönsamheten och att utöka sin kundbas. Dessutom har den ryska järnvägen planerar på att öka konkurrenskraften på sina transporter i förhållande till långtradartrafiken på avstånd upp till 2 000 km.